DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

9. Kup Dragutin Medved

Dana 19.Lipnja.2016 DVD Gačice tradicionalno je sudjelovao na kupu Dragutin Medved.
Uz organizaciju DVD-a Klenovnik.
Na kupu su ostvareni vrlo dobri rezultati:

Djeca muška 2. Mjesto
Djeca ženska 2. Mjesto
Mladež ženska 5. Mjesto
Muška B ekipa 5. Mjesto
Ženska A ekipa 1. Mjesto
Muška A ekipa 4. Mjesto

Facebook