DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Intervencija 02.01.2017

Dana 02.01.2017. u 17:29 od strane VOC-a Varaždin zaprimamo dojavu o intervenciji požar krovišta Lovrečan 126.
Na intervenciju je izašlo navalno vozilo sa ukupno 6 vatrogasaca,
no prije samog ulaska u Lovrečan iz operativnog centra dobivamo obavijest da DVD-u Radovan nije potrebna ispomoć,
te da se možemo vratiti u vatrogasni dom.