DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Požar kuće


Dana 27.04.2020. godine u 9:49 sati iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru kuće u naselju Škriljevec kčb 71. U 09:53 izlzimo na intervenciju s NV te 7 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo pripadnike DVD-a Radovan koji su nas izvijestili da se radi o požaru dimnjaka, a ne požaru krovišta. U dogovoru sa zapovjednikom VZG povlačimo se s intervencije zajedno sa DVD-om Ivanec dok je DVD Radovan ostao na mjestu intervencije radi kontrole dimnjaka prilikom izgaranja čađe. Intervencija je završila u 10:36 sati.