DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Provjera hidranata 2024

Nedjelja 09.06.2024. nekoliko operativnih članova sa zapovjednikom izvršili su provjeru hidrantske mreže.

provjereni je pritisak te ispravnost hidranta i samo stanje hidranta te okolni pristup.