DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Prve operativne vježbe u 2024. godini