Vježba zaštite i spašavanja

Objavljeno: 06/05/2016

Dana 6.Svibnja.2016 održana je pokazna vježba u Područnoj školi u Gačicama.
Vježba je započela uzbunom putem sirene te sms porukom.
U vježbi su sudjelovali vatrogasci DVD-a Gačice te djeca iz područne škole Gačice.
Djeci je prikazan evakuacijski plan u slučaju požara ili neke druge opasnosti.
Nakon pokazne vježbe gašenja i spašavanja djeca su imala priliku isprobati i vidjeti vatrogasnu opremu,
a učiteljice priliku isprobati vatrogasni aparat za gašenje.
Vježbu u Područnoj školi Gačice pratio je načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Ivanca Čedomir Bračko.

 

Slike vježbe