DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Povijest

Povijest

Inicijativu za osnivanje vatrogasnog društva prvi je dao Vincek Juraj tadašnji knjigovođa poljoprivredne zadruge Gačice, te je kroz kratko razdoblje i oformiran Inicijativni odbor koji 12.05.1955. podnosi zahtjev za osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gačice narodnom odboru kotara Varaždin, odjelu za unutarnje poslove.

Dana 23.05.1955. pod rednim brojem 6384/55 dobiva se pozitivno riješenje od strane Narodnog odbora za osnivanje Društva.

Na osnovi tog riješenje vrše se užurbane pripreme za održavanje osnivačke skupštine.

28 Kolovoza 1955.g Održava se osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gačice, bio je prisutan i 41 član skupštine, a izabran je i prvi Upravni odbor u sastavu:

 

PREDSJEDNIK: Črnjak Jakob

KOMANDIR: Kocjan Franjo

BLAGAJNIK: Vincek Juraj

TAJNIK: Milihram Valent

SPREMIŠTAR: Benkus Franjo

AĐUTANT: Benkus Juraj

ČLAN UO: Lukavečki Juraj

 

Bili su to počeci organiziranog vatrogastva na području sela Gačice i Lukavca, no već iste godine 11 prosinca održana je prva godišnja skupština društva na kojoj je bilo prisutno 25 članova. Tu primječujemo da u tih nekoliko mjeseci dolazi do selekcije članova, naime mnogi od nas ovdje prisutnih nismo bili ni rođeni, ali saznajemo da je tih godina još postojao strah od posljedica neodazivanja javnim skupovima, tako da je osnivačkoj skupštini prisustvovao gotovo svaki mlađi muškarac iz sela.

Članovima društva ostali su samo oni kojima je bio cilj da se organiziraju u zaštiti od požara. Na toj istoj godišnjoj skupštini dolazi i do smjene predsjednika, te novo izabranim predsjednikom postaje Črnjak Josip.

Kroz izvješče o radu u prvoj godini djelovanja vidljivo je da je društvo nosioc javnog i kulturnog rada u selu, održane su i dvije javne vježbe sa priredbama i zabavama na kojima su dobivena i prva financijska sredstva sa kojima se kupuje 25 kapi titovki sa značkama.

Prvu javnu vježbu DVD Gačice odrađuje zajedno sa DVD-om Ciglana Cerje Tužno i DVD-om Radovan.

Već tada javlja se ideja o nabavci motorne pumpe i izgradnji spremišta za istu.

Društvo je u to vrijeme vrlo aktivno te sudjeluje na svim javnim vježbama u okolici, ali i na općinskom natjecanju u Vidovcu.

Iz postojećih dokumenata vidljivo je da se 1956. Društvu dodjeljuje 100 000 dinara za nabavu opreme, a počinje se i sa osposobljavanjima članova, tako da Brezovec Ivan završava tečaj za komandira, a Benkus Juraj za strojara. Društvo sudjeluje 56-te i prvom gašenju požara u Osečkoj, naravno bez opreme jer istu nije posjedovalo.

20.07.1957 kupljena je motorna pumpa marke „SAVICA“ usisne cijevi i 23 metara tlačnih cijevi, u 58` kupuje se i jedna vatrogasna uniforma i 9 radnih vatrogasnih odjela. Kao što vidimo kroz vrlo kratak period društvo se dosta opremilo te je za ono vrijeme to bilo jedno od jako dobro obremjenih društava.

1959 ponovno se sudjeluje na gašenju velikog požara u Osečkoj, no međutim novonabavljena oprema nije se mogla koristiti  jer nije bilo izvora vode. Danas je to nama dosta neshvatljivo ali činjenice su da je to bio vrlo velik problem za Društvo. Saznajemo da je voda u to vrijeme u našem kraju bila skuplja od vina pa mislim da sam time sve rekao kakva je bila opasnost od požara u to vrijeme. Zato se u društvu ponovno rađa ideja o izgradnji bazena za potrebe društva, no međutim sve je ostalo samo na planovima jer nije bilo financijskih sredstava za izgradnju. 61` društvo gasi požar u Stažnjevcu, gdje također nije bilo izvora vode pa je isti ugašen uz pomoć DVD-a Ivanec koji su imali vatrogasno vozilo sa spremnikom za vodu. Iste godine družtvo organizira i zabavu od čijeg prihoda je kupljeno još dodatnih  90 metara tlaćnih cijevi i ručna vatrogasna sirene, a uspješno je i izgrađen jedan bunar u zaselku Brezovci.

Javljaju se i nove ideje o izgradnji spremišta za opremu jer se ista čuvala u neprikladnim uvjetima poljoprivredne zadruge no međutim i dalje su bila problem financijska sredstva.

29.kolovoza 1965 održana je velika proslava 10 godina rada DVD-a Gačice na kojoj je prisustvovalo 21 društvo sa preko 200 vatrogasaca. Pokrovitelj proslave bio je tadašnji direktor Ivanečkih ugljenokopa  Vinko Vrček, a društvu je tom prigodom donirano 11 vatrogasnih odjela.

povijest

65` od tadašnje općine Ivanec dobiveno je zemljište za izgradnju spremišta, no međutim isto nije bilo pogodno za gradnju jer je udaljeno od sela , prodaja nije bila moguća jer zakon to nije dozvoljavao.

Oprema koju društvo posjeduje u vrlo lošem je stanju jer se skladišti u privatnim i nezaštićenim prostorijama te je izložena nepovoljnim uvjetima. Bila su to vrlo teška vremena za naše društvo, ali nije poklekulo u teškim vremenima te se na upravnom odboru 16.04.1967. donosi odluka o kupnji zemljišta od Kelemen Pavla, time je položen kamen tmeljac za izgradnju današnjeg vatrogasnog doma DVD-a Gačice. Od sredstava koja su prikupljena 1968. Godine izgrađuje se donja etaža vatrogasnog doma,ali za nastavak izgradnje nije bilo sredstava.

  1. godine vatrogasni fond opčine Ivanec dodjeljuje 600 000 dinara pomoći, bile su to godine kad društvo nije imalo stalan izvor prihoda nego su se ista mogla dobiti isključivo voljom političkih močnika koji su odlučivali o svemu pa tako i vatrogastvu. Iste godina društvo gasi požar u Lukavcu, šteta je neznatna zbog vrlo brze intervencije i blizine izvora vode.

1971` dodjeljeno je društvu još dodatnih 400 000 dinara pomoći , za te novce kupljen je materijal za izgradnju vatrogasnog doma. Iste godine podignuti su zidovi  te društvo opet dolazi u teška vremena jer ponestaje financijskih sredstava, a dom nije završen.

Tad dolazi do raznih nepravilnosti u rukovođenju društvom pa većina mladih članova napušta društvo.

Tek 1975. Završava se krovište na vatrogasnom domu kako bi se zaštitio od propadanja .

Sva ta previranja kroz utjecala su na to da se zanemarila vatrogasna oprema te društvo ne posjeduje ništa osim vatrogasne pumpe.

1980` društvo se ponovno počinje buditi te je uz financijsku pomoć mjesne zajednice i dobrovoljan rad članova stavljen priključak električne energije i vode na izgrađen vatrogasni dom i samim time je završen tada već 15 godina star vatrogasni dom. U međuvremenu napravljen je i vodovod te je napravljena i hidrantska mreža duduše vrlo rijetko postavljeni hidranti, ali je to za naše selo bio preporod jer dotad su bili vrlo veliki problemi sa vodom. 1981` društvo posjeduje 300 metara tlačnih cijevi hidrantski nastavak, vatrogasnu motornu pumpi, te pošto je izgrađen vodovod prelazi se na zaštitu od požara preko hidrantske mreže jer za drugo objektivno nema mogućnosti.

1982` dolazi do smjene u upravnom odboru i značajnijeg napredka u radu društva. Od Saveza za protupožarni zaštitu dobiveno je 200m cijevi, jedan hidrantski nastavak i radni opasači. Samo društvo nabavilo je radna odjela i još ponešto sitne vatrogasne opreme. Iste godine gase se dva požara u Gačicama od kojih je jedan imao značajniju materijalnu štetu dok je drugi bio bez štete.

povijest 2

Brži razvoj DVD-a Gačice usporavaju nedovoljna sredstva, naime u to vrijeme vatrogasna društva financirala su se preko saveza za zaštitu od požara, gdje su se uočavale velike nepravilnosti naime savez je imo stalne prihode na temelju kojih se radio plan ulaganja u društva. Tako da kad su se veća društva u bivšoj opčini Ivanec opremila manja su se zaboravila te se je nakon toga ponovno izrađivao novi plan koji je obuhvaćao ponovno ista društva koja su već opremljena. To je u mnogome usporavalo razvoj društva u manjim sredinama, no usprkos tome mladi i ambiciozni članovi nisu bili zadovoljni takvim stanjem. Želja je bila proširenje dotadašnjeg vatrogasnog doma gdje bi se mogli sastajati, tako da se tih godina intenzivno organiziraju raznorazna događanja od kojih se novac trošio na dogradnju doma.

Koristili su se dobri odnosi u firmama gdje su članovi bili zaposleni, dobivale su se pomoći u materijalu, a gradilo se samostalno. Tad se isticao entuzijazam članova društva, citiram „nešto bi se gradilo idemo svatko da donira za vreću cementa i šljunak“ i samim time uz velika odricanja izgradio se vatrogasni dom DVD-a Gačice kakav je i sad.

2001 godine stavlja se telefonska linija na dom, a 2002 i plinski priključak.

Nakon završetka izgradnje vatrogasnog doma pojavljuju se ideje i potrebe vatrogasne garaže za prijekopotrebno vatrogasno vozilo, samo da podsjetim u tom vremenu društvo je bilo jako loše opremljeno dotrajala vatrogasna pumpa sa nekoliko vatrogasnih cijevi i vrlo lošom hidrantskom mrežom društvu je nužno potrebno vozilo. No za realizaciju istog moramo izgraditi garažu. Mnogo puta u tom periodu iz Vatrogasne zajednice Ivanec dobivali smo odgovore na naš zahtjev „izgradite garažu dobit ćete vatrogasno vozilo“. Potaknuti time kupujemo gradilište nasuprot vatrogasnog doma i započinju pripreme za dobivanje građevinske dozvole te počinju radovi na izgradnji garaže. Opet se prelazi na stari prokušan recept koriste se dobri odnosi u firmama i razna prijateljstva kako bi što brže i jeftinije izgradili garažu. Moram istaknuti da su mnoge tvrtke kao što su ZAGORJE TEHNOBETON, HIDROING, VELEBIT PROMET, HEP  i mnogi drugi kojima se zahvaljujemo pomogli su našem društvu da se gareža prema troškovniku vrijednosti 300 000kn  izgradila sa 50 000kn i naravno mnogo dobrovoljnih utrošenih sati članova društva.

2005 godine sudjelujemo u gašenju većeg požara na gospodarskom objektu u Osečkoj, usprkos brzoj reakciji članova DVD-a Gačice nije se moglo pristupiti gašenju požara, bez obzira na blizinu hidranta tlak nije bio dovoljan ni da se napune tlačne cijevi. Požar je ugašen tek nakon što su DVD Radovan i DVD Ivanec došli na mjesto požara sa vatrogasnim vozilima sa vodom.

Radovi na garaži privedeni su kraju 2007. Godine stavljanjem pokrova na istu  te kompletnim uređenjem okoliša.

Fotografija004

Nažalost iste godine događa se požar kuće u Gačicama, nedaleko do samog vatrogasnog doma. Požar je uspješno ugašen, ali konstatirano je da bi se sa vatrogasnim vozilom još brže intervencija odratila te bi bila manja materijalna šteta.

2008.g – je godina kad je poćela prekretnica u društvu, naime  15.11.2008 datum je koji je zlatnim slovima upisan u naše knjige jer tad je društvo dobilo prvo vatrogasno vozilo marke Magirus Deutz donirano od strane  DVD-a Ivanec  na tome smo im neizmjerno zahvalni.

magirus from 2008

Samim dolaskom vozila u društvo su se počeli učlanjivati mladi i djeca, svima je to bilo nešto novo  što do sad društvo nije imalo.

Također mogu reči da se više počelo raditi na samoj preventivi dok su  mladi članovi poneseni time dobili puno entuzijazma i volje za rad  da se društvo digne na veću razinu.

Mnogi se vjerojatno sjećate da je prije 10 godina na ovom istom mjestu stajala osoba koja je cijeli svoj život posvetila vatrogastvu i DVD-u Gačice nažalost bitku sa bolešću 2009. godine izgubio je naš dugogodišnji tajnik Zvonko Črnjak, bio je to vrlo tužan trenutak za sve naše članove.

Znajući da mu dugujemo korektno vođenje i napredak društva, još smo više bili motivirani da se za Dobrovoljno vatrogasno društvo Gačice daleko čuje.

2010 organizirali smo prvu pokaznu vježbu na školi u Gačicama sa navalnim vozilom zajedno u suradnji sa DVD-om Ivanec. Iste godine nastupamo i na vatrogasnom takmičenju Kup-u DRAGUTIN MEDVED gdje imamo prvi put u povijesti žensku ekipu koja je u konkurenciji mladeži od 12-16 godina osvojila prvo mjesto.

 

viježba1 pokazna viježba Mladež 12-16g. na natjecanju Natjecanje mladež 12 - 16godina

2011 godine započeli smo suradnju sa područnom školom Metel Ožegović Gačice te od tad svake godine u mjesecu svibnju organiziramo druženje u školi te djeci pokušavamo dočarati sve čari vatrogastva te  naravno zainteresirati da se aktivno uključe u rad vatrogasnog društva. Taođer i te godine nastupamo na vatrogasnom natjecanju gdje je Muška A ekipa skrenula pažnju na sebe te osvojila 1. Mjesto u konkurenciji Vatrogasne zajednice, a nastupila je i na Županijskom natjecanju u Varaždinu.

2012 godine započinje intenzivna suradnja sa mještanima Gačica oko samog spaljivanja korova i neobrađenih površina, no međutim usprkos tome ta godina ostala je i zapamčena po za naše društvo velikom broju intervencija ukupno  je te godine odrađeno 12 intervencija, ali tu smo pokazali spremnost i odgovornost da se na ovo društvo može računati u svim segmentima.

2014 godine uspješno je i oformirana ženska A ekipa, na koju smo vrlo ponosni jer je osvojila iste godine 1. mjesto u konkurenciji Kupa Dragutin Medved, a također je i u konkurenciji Vatrogasne zajednice grada Ivanca odnjela 1. Mjesto.

Cure A ekipa, 1.mjesto osvojeno