Ispumpavanje zdenca

Sina 11 Dec , 2015

Ispumpavanje bunara vršimo potopnom turbinskom pumpom koja je nabavljena 2015. godine od firme  BMD Inženjering.
Navedena puma je pogodna za ispumpavanje većih količina vode pri usisnim visinama do 30 m.
Kao što se može vidjeti na fotografijama, vrlo je jednostavna za rukovanje, a može se upotrebljavati i za dobavu pitke vode,
pošto je pogonski dio odvojen od usisnog djela.

Lokacija: Lukavec