DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Bogatiji za 6 nova vatrogasca

Bogatiji za 6 vatrogasaca…

Čestitamo na uspješno položenim ispitima.

Želimo vam puno uspjeha u vatrogasnom stažu.

David Justament, Marija Kelemen, Niko Šimek, Adriana Vuković, Stjepan Vinceković, David Hranić.