DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Intervencija uklanjanja srušenog stabla sa prometnice

23.01.2023. Odrađena intervencija uklanjanja srušenog stabla kod lovačkog doma u Gačicama.

sudjelovala 3 vatrogasca, upotrebom motorne pile uklonjeno je srušeno stablo sa ceste i očišćeno područje oko pada, a do kojeg je došlo zbog veće količine mokrog snijega.