DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Operativne vježbe 8.10.2023

Nedelja 8.10.2023 u 10h. na zahtjev zapovjednika održane su operativne vježbe,

upotreba izolacionih aparata, jedan dio vježbe bilo je samo stavljanje aparata na sebe u vožnji

u kabini navalnog vozila u realnoj situaciji i s 4 operativca jedan pokraj drugog.

u sklopu vježbe smo napravili i punu navalu s pripremom cijevi razdjelnice i mlaznice

te prikaz gašenja i pristup objektu.