DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Požar otvorenog prostora Gačice

Dana 29.03.2022. godine u 18:55 iz VOC JVP Varaždin zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora mjesto Gačice 162 kod bednje. Na intervenciju izlazimo s navalnim vozilom i 6 vatrogasaca te za nama idu još 4 vatrogasca sa kombi vozilom. Dolaskom na mjesto intervencije započinjemo s gašenjem požara uz pomoč brze navale, jednog c-mlaza te metlanica i naprtnjače. Utrošeno je cca 1000 litara vode. Kod intervencije zatekli smo osobu koja je izazvala požar. Intervencija završila u 19:40 sati. Na intervenciji su bili prisutni djelatnici PP Ivanec.