DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Provjera hidrantske mreže

DVD Gačice je vršio nadzor ispravnosti hidrantske mreže na područjima Gačica, Lukavca i Cerja Tužno.