Prve operativne vježbe u 2023. godini

Objavljeno: 15/01/2023

Prve operativne vježbe DVD-a Gačice u 2023. uspješno su odrađene.

Pretpostavke su bile da je u pitanju gašenje požara osobnog vozila, zatim požara kuhinje, te krovišta u vikend kući.