DVD Gačice S Vama već 69. godina
Gačice 132, Croatia

Tehnička intervencija

Dana 23.09.2015 u 08:08 uzbuna iz VOC-a Varaždin tehnička intervencija; Spašavanje životinja – junica Ivanečka Željeznica. Na intervenciju Izašlo navalno vozilo sa 5 vatrogasaca. Dolaskom na mjesto intervencije zatičemo vatrogasce iz DVD-a Ivanec, a naknadno se priključuju DVD Margečan i DVD Salinovec. Vatrogasci se raspoređuju u grupe i kreće u potragu. Intervenciju prekidamo u 11.00 te se vraćamo u vatrogasni dom. Nažalost zbog veličine terena i plašljivosti junice nisu locirane.